vanbroekhoven

Van Broekhoven Fysiotherapie

Van Broekhoven Fysiotherapie is geen ‘gewone’ praktijk. De praktijk is met name gespecialiseerd in complexe aandoeningen. Onder andere neurologische aandoeningen als CVA, MS, ALS, Parkinson, maar ook bijv. longaandoeningen, oedeem/oncologie, psychosomatische aandoeningen, rug/gewrichtsklachten en de nabehandeling van operaties.

Parkinson is een grote patiëntgroep binnen onze praktijk. We hebben steeds gemiddeld zo’n 60 Parkinsonpatiënten in behandeling en dat is veel voor een eerstelijns praktijk. De behandeling is gebaseerd op de laatste inzichten en wordt uitgevoerd door in Parkinson geschoolde en gespecialiseerde medewerkers.

Ook wordt intensief samengewerkt met de neurologen, parkinsonverpleegkundigen, revalidatieartsen en andere paramedici als ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen. Van Broekhoven Fysiotherapie is ook aangesloten bij het landelijk dekkend netwerk ParkinsonNet. Om onze Parkinsonzorg te structureren en voor iedereen toegankelijk te maken hebben we het eerstelijns Parkinson Expertise Centrum opgezet.

Binnen dit Parkinson Expertise Centrum vallen onze behandelingen, de (wetenschappelijke) onderzoeken waar we aan meedoen, en de verschillende beweeggroepen. Bewegen is namelijk uitermate belangrijk voor mensen met Parkinson/Parkinsonismen. Maar bewegen moet ook leuk zijn. In samen werking met een aantal sportverenigingen hebben we de volgende groepen opgezet.

De Parkinsonwandelgroep

Mensen in de vroege fase van de ziekte van Parkinson hebben weinig of geen beperkingen. Het doel in deze (en vaak ook in de volgende fasen) is: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie.Mensen met de ziekte van Parkinson krijgen vroeg of laat te maken met problemen tijdens het lopen. Het ligt dus voor de hand om loopproblemen te voorkomen door de loopfunctie te blijven trainen en stimuleren.

Daarnaast is lopen een laagdrempelige sportbeoefening, er is geen techniektraining voor nodig en ook is het niet nodig om dure sportmaterialen aan te schaffen alvorens men kan deelnemen. Een paar (goede) wandelschoenen is genoeg.

In samenwerking met de wandelvereniging THOR in Roosendaal is de Parkinson Wandelgroep opgezet.

Doel van deze wandelgroep is om de mogelijkheid te bieden om op hun niveau en met hun specifieke beperkingen te bewegen. Daarnaast is een hele informele manier om lotgenotencontact te stimuleren.
Er wordt wekelijks op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur gewandeld in de omgeving van het clubhuis van THOR op sportpark Vierhoeven te Roosendaal. Afsluitend koffiedrinken in het clubhuis.

Het is altijd mogelijk om eerst een paar keer vrijblijvend proef te wandelen. Twijfelt u of u mee kunt doen met de wandelgroep, dan kunt u vooraf een onderzoek krijgen van de fysiotherapeut naar uw evenwicht en loopfunctie.Kosten: €20,00 per kwartaal.

Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u contact opnemen met:
Ronald van Broekhoven 0165-570148 info@vanbroekhovenfysiotherapie.nl
Ronny Weemaes 06 – 23419033 erwee.1@kpnmail.nl.

Tijd van de probeerwandeling: donderdag van 13.30 tot 14.30
Locatie: THOR honk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, 4707 RA Roosendaal.

De Parkinson zwem-oefengroep

Uit onderzoek is gebleken dat Parkinsonpatiënten veel baat hebben bij oefeningen in het water. De deelnemers aan het onderzoek gingen vooruit met betrekking tot conditie, evenwicht en beweeglijkheid.

In samenwerking met Blauw-wit is een zwem-oefengroep in zwembad  De Stok opgezet. Er wordt iedere zaterdag van 12.15 tot 13.15 geoefend wordt in het doelgroepenbad. De watertemperatuur van het bad is 32 graden.

Onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt geoefend in het warme water. In principe zijn deze oefeningen staand en lopend in het water, maar voor diegenen die dat nog kunnen is er ruimte om ook te zwemmen. Omdat het doelgroepenbad beschikt over een beweegbare bodem kunnen ook minder mobiele mensen in het bad.

Het is altijd mogelijk om eerst een paar keer vrijblijvend deel te nemen. Twijfelt u of u mee kunt doen met de zwem-oefengroep, dan kunt u vooraf een onderzoek krijgen van de fysiotherapeut naar uw mogelijkheden.

Kosten: €20,00 per maand.

Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u contact opnemen met: Ronald van Broekhoven 0165-570148 info@vanbroekhovenfysiotherapie.nl.

Tijd van de probeerles: zaterdag 12.15 tot 13.15.
Locatie: doelgroepenbad zwembad De Stok, De Stok 1, Roosendaal.