surplus

Surplus Zorg

Surplus biedt zorg en welzijn in 24 gemeenten in West- en Midden-Brabant, voor bijna één miljoen mensen. Surplus is er voor mensen in iedere fase van hun leven; dichtbij, actief en persoonlijk. De medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners staan klaar voor de inwoners van onze regio waarin wij zorg en andere diensten verlenen. Dat is de plus van Surplus!

Surplus biedt specialistische zorg en dienstverlening. Dat doen we intramuraal in onze woonzorgcentra, maar ook steeds vaker in de vertrouwde woonomgeving van cliënten, extramuraal.
Er zijn zes expertisegebieden gedefinieerd. Van de zes hebben er vijf betrekking op die doelgroepen waarvan we verwachten dat daarin de komende jaren de grootste ontwikkelingen in te verwachten zijn:
- palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase)
- geriatrische revalidatie (zorg en behandeling na een ziekenhuisopname, gericht op herstel en terugkeer naar huis)
- gerontopsychiatrie (zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek)
- complexe somatische zorg (vanwege lichamelijke aandoeningen)
- dementie.

Het zevende expertisegebied is het versterken van de eerste lijn, en is er op gericht de expertise die Surplus heeft ontwikkeld voor de zes doelgroepen ook aan huis beter te kunnen inzetten. Zo kunnen ook mensen die niet in een Surplus complex wonen gebruik maken van de behandeling en begeleiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of logopedist die veel ervaring hebben met en kennis hebben van het behandelen van ouderen. Maar ook het adviseren van professionals in de eerste lijn hoort hierbij. Onze verschillende disciplines zijn allemaal ParkinsonNet geschoold en dus ook aangesloten bij ParkinsonNet. Verder heeft Surplus een dagbehandeling specifiek voor cliënten met de ziekte van Parkinson. Dit is de dagbehandeling De Meeshoeve in Oud-Gastel.

Voor meer informatie over surplus verwijs ik naar de volgende link www.surpluszorg.nl.