Presentaties

U wilt een lezing van het Parkinson Café nog eens op uw gemak nalezen? De volgende presentaties zijn inmiddels beschikbaar in PDF-formaat voor belangstellenden.

Verslag van het Parkinson Café op 1 juni 2017

Spreker: Angela Berting (logopedist) en Yvette Reijnders (fysiotherapeut) van stichting Groenhuysen.

De presentatie had als hoofdthema de RGM-methode.
Presentatie Parkinsoncafe 1-6-2017

Verslag van het Parkinson Café op 4 mei 2017

Spreker: fysiotherapeut Ronald van Broekhoven.

De presentatie had als hoofdthema bewegen.
Presentatie 4 mei 2017

Verslag van het Parkinson Café op 6 april 2017

Spreker: diëtisten Bonny van de Beemt en Brenda Theuns.

De presentatie had als hoofdthema voeding.
Presentatie 6 april

Verslag van het Parkinson Café op 2 februari 2017

De presentatie had als hoofdthema bijwerkingen van parkinsonmedicatie.
parkinson cafe 2017 februari

Verslag van het Parkinson Café op donderdag 2 maart 2017

Spreker: Marie Augustijn, mantelzorgconsulent/makelaar.

Sta eens stil bij mantelzorg. De presentatie had als hoofdthema Respijtzorg.
Powerpoint presentatie 2 maart

Parkinson Café West-Brabant donderdag 4 juni 2015

Sprekers: Leontine Meeder, ergotherapeut Bravis Ziekenhuis en Marjan van den Biggelaar, ergotherapeut stichting tanteLouise-Vivensis.

De informatiemiddag stond in het teken van oplossingsgericht denken en voorzieningen.

IMG_0031De ergotherapeut kijkt naar alle praktische activiteiten van de cliënt, van het opstaan tot het naar bed gaan. Daarbij kijkt de ergotherapeut naar wat moeilijk gaat als gevolg van de Parkinson. De ergotherapeut probeert samen met de cliënt en de mantelzorger, volgens de stappen van oplossingsgericht denken, een oplossing te vinden. Zo nodig vraagt de ergotherapeut een hulpmiddel of voorziening aan bij de WMO of zorgverzekeraar.

De cliënten in de zaal konden problemen aandragen die door de ergotherapeuten geanalyseerd werden en zo mogelijk kregen de cliënten meteen een gepast advies.Hier werd goed gebruik van gemaakt.

Daarna kwamen er nog veel vragen uit de zaal met als belangrijke vraag wat vergoedt de WMO en wat vergoedt de zorgverzekeraar?

De WMO vergoedt vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. De zorgverzekeraar vergoedt bv. weer de aanpassingen aan het bed, zoals een beugel of papegaai. Wat de WMO vergoedt is verschillend per gemeente.
Belangrijk is: vraag een ergotherapeut om advies als u het zelf niet weet!!!!

Tenslotte kwam Bert van Bokhoven nog uitleg geven over de parkinson rollator, de Fellowroll Focus AF-AS en gaf hij een kleine demonstratie.

De middag werd afgesloten met een drankje.

Presentatie 4 juni 2015

Verslag van het Parkinson Café op donderdag 7 mei 2015 te Wouw

Sprekers: Bonny van de Beemt, werkzaam als diëtiste bij Groenhuijsen te Roosendaal. Brenda Theuns, werkzaam als diëtiste bij Thuiszorg met aandacht.

_MGL6558-4Voeding en Parkinson was de titel van de presentatie. Mw. Jeanne Biemans gaf een korte inleiding en gaf daarna het woord over aan Bonny van de Beemt. Bij de ziekte van parkinson kunnen een tal van problemen voorkomen die mogelijk gerelateerd aan voeding kunnen zijn.
Bonny vertelde dat obstipatie (een moeizame stoelgang) vaak al eerder ontstaat dan de Parkinson klachten maar kan al wel een gevolg zijn van de ziekte van Parkinson. Met behulp van een illustratie van het maag-darmkanaal werd de rol van de maag en de darmen verduidelijkt. Daarna vertelde Bonny meer over de competitie tussen eiwitten en levodopa. Wanneer de levodopa wordt ingenomen met eiwitrijke producten zoals melk, karnemelk, vla, yoghurt, kaas of kwark verminderd de werking van Levopoda. Het advies is dan ook om levodopa in te nemen met water of appelmoes.

Brenda verteld daarna iets over ongewenst gewichtsverlies. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals over bewegelijkheid, moeite met kauwen of slikken, een verminderde eetlust, of het verliezen van een partner. Maar het kan ook komen door lichamelijke beperkingen waardoor het doen van de boodschappen of koken moeizaam verloopt. Daarna vertelde Brenda nog kort iets over het belang van diverse vitamines en mineralen zoals ijzer, calcium, vitamine d, B12 en K.

Na de pauze werden er nog heel wat vragen gesteld over met name eiwitten en voeding.
Na een drankje en nog wat na kletsen ging iedereen weer huiswaarts. Iedereen keek terug op een geslaagde middag.

Bekijk ook de mooie foto’s van deze bijeenkomst, klik hier.

Verslag van het Parkinson Café op donderdag 2 april 2015 te Wouw

Sprekers: Angela Berting, logopediste van Groenhuijsen in Roosendaal. Annelies van Diepen, logopediste van Surplus in Zevenbergen

foto 1IMG_0094Na een korte introductie van Mw. Jeanne Biemans begon Annelies de presentatie met uitleg over de problemen die zich voor kunnen doen bij het spreken bij de ziekte van Parkinson.

Bij Parkinson kan de luidheid van de stem verminderen, de articulatie onduidelijker worden en de stem hoger worden. Door training volgens de PLVT (Pitch Limiting Voice Treatment), laag en luid stemgeven probeert de logopediste de spraak in luidheid te verbeteren.

Tegelijkertijd gaat de cliënt langzamer spreken en duidelijker articuleren. Angela heeft daarna uitleg gegeven over slikproblemen bij Parkinson en de behandeling daarvan.

Ook het onderwerp speekselbeheersing kwam uitgebreid aan de orde. De hele presentatie kan u nalezen op de website van Parkinsoncafé West-Brabant.

Na de pauze werden er nog heel wat vragen gesteld over met name slikproblemen. Annelies en Iris (logopediste van Tante Louise uit Bergen op Zoom) hebben de vragen zo goed mogelijk beantwoord.

Na een drankje en nog wat nakletsen ging iedereen weer tevreden naar huis.

Presentatie Parkinson café april 2015

Verslag van het Parkinsonc Café op donderdag 5 maart te Wouw

Sprekers: Inge Klijs en Ursula Walravens, ergotherapeuten

Onderwerp: Omgaan met vermoeidheid (energiemanagement)

Inge en Ursula vanuit ParkinsonNet Roosendaal en Bergen Op Zoom begonnen hun presentatie met uitleggen wat ergotherapie inhoudt. Daarna zijn ze ingegaan op wat vermoeidheid is, hoe dit wordt veroorzaakt en hoe je er mee om kan gaan. Ook de mantelzorgers hebben vaak te maken met vermoeidheidsklachten en zijn soms zijn overbelast. De adviezen over energiemanagement waren daardoor heel bruikbaar voor parkinson cliënten en de mantelzorgers. Er was veel herkenning bij de aanwezigen en dit gaf veel aanleiding tot napraten.

Presentatie Parkinson café 5 maart

Presentatie Bert van Hooff 4 september 2014 te Wouw

Presentatie van Bert van Hooff op 4 september 2014.

Verslag van het derde Parkinsoncafé op donderdag 6 november 2014 te Wouw

Spreker: de heer Ad Nouws, psycholoog.

Na een korte introductie van mevrouw Jeanne Biemans , stelde Ad Nouws zichzelf voor met de titel van zijn recent uitgegeven boek “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen”.

Hij had een dag eerder afscheid genomen van zijn kliniek met de presentatie van zijn boek . Daarin bundelde hij autobiografisch materiaal dat hij verzamelde in gesprekken met tientallen parkinson-patiënten en hun mantelzorgers.

Het boek ordent de terugkerende elementen in de verhalen van mensen met parkinson en zo ontstaat er een grondpatroon van veranderingen die de ziekte van Parkinson’ van binnen’ teweegbrengt.

Met ondersteuning van een powerpoint-presentatie, schetste hij een voor de aanwezigen zeer herkenbaar beeld, van de gevolgen die parkinson patiënten ondervinden in hun dagelijks leven. Zoals de innerlijke veranderingen, er komt meer aandacht voor de binnenkant van de mens.

Hij benoemt het parkinson patroon :
1 Mentale veranderingen
2 Initiatief armoede
3 Veranderingen binnen het gevoelsleven en de stemming
4 Onvermogen om spanning te verdragen, stress.

De aanwezigen reageerden enthousiast en door uit het publiek gestelde vragen, kwam er een levendige discussie op gang. De pauze werd door velen benut om het boek aan te schaffen.

Na de pauze was er nog meer gelegenheid om vragen te stellen. Jeanne Biemans kreeg bijval uit de zaal met haar voorstel de heer Ad Nouws nog eens uit te nodigen, en dankte de spreker .

Er was nog gelegenheid om na te praten.