logo Groenhuysen

Groenhuysen

Groenhuysen is eigentijds, dynamisch en ontwikkelingsgericht en zet zich in voor overwegend ouderen. Wij bieden onze cliënten een samenhangend aanbod en specialistische kennis om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen. Onze visie daarbij is ‘Ouder worden, jezelf blijven’.

Wat kan Groenhuysen voor u betekenen?

Eén van onze expertisegebieden is zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met Parkinson. In regionaal behandelcentrum Weihoek bieden we cliënten met Parkinson een revalidatietraject waarbij zij tijdelijk in het behandelcentrum verblijven. In nauwe samenwerking met het naastgelegen Franciscus Ziekenhuis is een zorgpad Parkinson ontwikkeld, zodat onze zorg naadloos op elkaar aansluit.

Cliënten leren tijdens hun revalidatie nieuwe vaardigheden en worden begeleid om met hun beperkingen om te gaan. Dit gebeurt onder andere door het vergroten van de belastbaarheid, het aanleren van ‘ciues’ en het trainen van motorische en communicatieve vaardigheden. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie.

Voor langdurige specialistische zorg en behandeling kunnen Parkinsoncliënten met lichamelijke klachten verblijven op Weihoek en Parkinsoncliënten met geheugenproblematiek op Heerma State.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact op met Groenhuysen Klantbureau via 088 – 55 740 00 of klantbureau@groenhuysen.nl. Ook kunt u een kijkje nemen op www.groenhuysen.nl/parkinson.