Fysiotherapie van Lammeren
Fysiotherapie van Lammeren is een brede praktijk, waarbinnen veel specialisaties worden
geboden. Voor de ouderenzorg en behandeling van neurologische aandoeningen, zoals
CVA, Parkinson, ALS etc., werken er 2 Geriatrie fysiotherapeuten en 3 ParkinsonNet
therapeuten.

De ParkinsonNet therapeuten zijn lid van ParkinsonNet , een landelijke organisatie, die
ervoor zorgt dat de kennis van onze behandelaars op Parkinsongebied actueel blijft. Tevens
zijn er binnen ons ParkinsonNet meerdere disciplines werkzaam, neuroloog,
parkinsonverpleegkundige, ergotherapie, logopedie, oefentherapie, psychologie, dietetiek en
sexuologie, deze disciplines werken nauw samen.

Met een aantal van deze disciplines hebben we het Parkinson Expertise Team opgezet. Dit
team biedt mogelijkheid tot onderzoek en behandelingen aan huis en/of in de dichtsbijzijnde
deelnemende praktijk door de verschillende disciplines. Op deze manier kunnen we u een
totaal pakket aan zorg bieden in of dichtbij uw woning.
In onze praktijk trainen een aantal groepen volgens het PWR! concept op verschillende
niveau’s. Na de trainingen is er ruimte om gezamenlijk na te praten bij een kopje koffie of
thee. Ook de partners worden hierbij uitgenodigd.

Voor de Young Onset Parkinsonpatienten zijn er aparte oefengroepen, zodat er aandacht
gegeven kan worden aan de specifieke vragen en problemen die deze doelgroep
tegenkomt.

Onze praktijk is gevestigd aan het Jan Borghoutsplein 53-54, 4624 BS te Bergen op Zoom
U kunt contact met ons opnemen via
Tel: 0164 236164
Email: info@fysiotherapievanlammeren.nl
Website: www.fysiotherapievanlammeren.nl