3 oktober

Vandaag is Emiel Hoefnagel bij ons te gast. Thuis had ik me wel een idee gevormd hoe deze middag zou verlopen. Bij het naar huis gaan was het 100% leuker en gezellig.  Emiel stelde zich voor als o.a. logopedist, zangpedagoog en dirigent. Hij is woonachtig in Nijmegen en directeur van 5 koren. In 2015 richtte hij de “mr. P’s Singers” op. Voor zijn vele werk voor parkinson-patienten kreeg hij een parkinson-lintje, een groot promotor van samenzang.

Deze zeer sympatieke man heeft ons een geweldige middag bezorgd. Eerst heeft hij ons kennis laten maken met de zg. notenbalk en ons vertrouwd gemaakt met do-re-mie—–, later kwam er tekst bij.

Na de pauze hebben we ons best gedaan om populaire liedjes zoals van Wim Sonneveld en Vader Abraham zo hard en zo zuiver mogelijk te zingen. Iedereen werd hier vrolijk van, lachende gezichten door de hele zaal. Emiel heeft mij wel kunnen overtuigen dat samenzingen mensen blijer maakt, bovendien luid en duidelijk articuleren is een prima therapie voor parkinson-patienten maar ook voor iedereen.

Fijn dat er zulke mensen zijn als Emiele, dank je wel!

5 september

Op de bijeenkomst in het Parkinson Café in Heerle op 5 september was het te
bespreken onderwerp: Levenstestament en Wilsverklaring. Eerst werd de middag geopend door Mevr. Aalderink, directeur van deParkinson Vereniging. Het was een hele “kluif”. De informatie werd ons gegeven door Notaris Mr. Ellen Bongaerts, tevens verzorgde zij de presentatie via ’n powerpoint programma.

Er kwamen veel onderwerpen ter sprake, zoals:
Wat staat er zoal in een levenstestament,
Wanneer moet een levenstestament werken,
Wie krijgt algemene volmacht,
Wat is de taak van de algemeen gevolmachtigde,
Wanneer eindigt de algemene volmacht, enz.

Ons werd ook verteld dat naast ’t levenstestament er ook een gewoon testament moet zijn. ’t Levenstestament eindigt nl. bij overlijden, ’n testament werkt pas ná overlijden.

Na de presentatie werden we in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Er kwamen veel vragen die ter plekke konden worden beantwoord. Om alle informatie omtrent het levenstestament en het testament op een kleine namiddag te begrijpen werd, gelukkig, een boekje rondgedeeld genaamd: “Wie geeft U het vertrouwen?” Veel informatie en vooral
duidelijkheid is hierin terug te vinden.

Dank U mevrouw Bongaerts…….

2 Mei 2019

Parkinsonpatiënten met elkaar in gesprek en mantelzorgers met elkaar in gesprek. Hiervoor werden de mensen met Parkinson en hun partner/mantelzorger gesplitst. Door middel van vragen kwamen de gesprekken op gang.

Bij het begin van het gesprek met de zogenaamde mantelzorgers werd door vrijwilligster Miriam Rommens de vraag gesteld: wat merkt u van de “patiënt”? Er werd o.a. aangegeven: vergeetachtigheid, balansproblemen in de vorm van slechter lopen, traagheid, slikproblemen etc.

Mensen gaven aan dat een  parkinsonpatiënt  soms argwanend kan zijn, vooral in de beginperiode van de ziekte als de patiënt moeite heeft om de aandoening te accepteren. Een mantelzorger moet vooral veel geduld opbrengen omdat Parkinson mensen vaak wat slomer maakt in hun reacties.

Er werd onderling tips uitgewisseld zoals, dat we als mantelzorger ons konden opgeven bij Steunpunt Mantelzorg. Op die manier krijg je toegang tot diverse hulpdiensten. Ook ’n patiënt, en ook ’n mantelzorger, aanmelden bij de Gemeente, kan profijt opleveren. Voor de slikproblemen kan de logopediste uitkomst bieden. Er werd ook een goed idee geopperd om het loopprobleem wat te vergemakkelijken, door middel van speciale schoenzolen. Een van onze mantelzorgers opperde dat voor de benodigde beweging o.a. bij zwembad “de Stok” speciale oefeningen, in warm water( voor parkinsonpatiënten) worden gegeven. Ook bij Thor, wandelvereniging, zijn wandelingen o.a. voor parkinsonpatiënten.

Een van de mantelzorgers gaf ons de raad om een notaris in te schakelen om een volmacht te regelen bij eventueel overlijden. Op die manier kan de patiënt zijn “laatste wensen” vast laten leggen.

Tonny Dekkers

De groep parkinsonpatiënten zaten samen met Monique van de Pas,parkinsonverpleegkundige, in een aparte ruimte. De groep startte met het zich voorstellen van ieder persoon met ongeveer de indicatie wanneer de ziekte was vastgesteld. Tevens wat de reden was dat contact werd gezocht met de neuroloog die uiteindelijk een naam gaf aan de verschijnselen die men ondervond.

Daarna werd onderling uitgewisseld wat zoal de problemen waren die voor ieder toch verschillend bleken te zijn. Vooral werd benadrukt dat de partners hulp boden wanneer dat nodig was. Soms werd er te veel hulp aangeboden ,want het liefst doen wij, patiënten, zoveel mogelijk alles zelf, maar met goed overleg tussen de partners werd dit probleem opgelost. Ook werd duidelijk dat men eerder moe werd en dat er rustperiodes tussen de klusjes genomen moest worden om weer met voldoende energie verder te kunnen gaan. Iedereen erkende dat acceptatie van de gevolgen van de ziekte belangrijk was. Dat je ieder jaar iets moest inleveren, daar was men het roerend mee eens.

Dit soort kennisoverdracht van patiënten aan elkaar vond men toch wel heel belangrijk en men zag graag dat dit onderwerp eenmaal per jaar in het schema opgenomen werd. Al bij al was het weer een zeer leerzame middag. Het delen van ervaring is bij mij heel “leerzaam” overgekomen.

Ad Dekkers.

Parkinsoncafé mei 2019

Verslag bijeenkomst Parkinsoncafé 4 april 2019.

Onderwerp: Laatste inzichten in therapeutische behandelingen bij Parkinson.
Gastsprekers:

 • Ronald van Broekhoven, fysiotherapeut en praktijkhouder bij van Broekhoven Fysio.
 • Hanneke Ligtenberg, diëtist bij TWB.
 • Alicia White, ergotherapeut bij Surplus.
 • Annelies van Diepen, logopedist bij Surplus.

In deze bijeenkomst werd door de gastsprekers ingegaan op de therapeutische behandeling bij Parkinson. Alle bezoekers werden over vier tafels verdeeld. De therapeuten rouleerden om de 20 minuten van tafel zodat iedere therapeut zijn verhaal kon vertellen en de cliënten en hun mantelzorgers vragen konden stellen. Wederom een informatieve en heel zinvolle middag.

Bijgevoegde informatie kunt u hier bekijken.

59 Compensatiestratiegieën om loopstoornissen te omzeilen
Logopedie bij de ziekte van Parkinson
Richtlijn voeding bij de ziekte van Parkinson
Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson
Assistep info
Gyenno Spoon info

Artikel in het vakblad ‘Medisch contact. van 4 april.

Bekijk het artikel als PDF

Verslag bijeenkomst Parkinsoncafé 7 maart 2019

Onderwerp:
Waar kunt u als mantelzorger terecht met uw vragen.

Gastsprekers:
Moniek van den Brand, ergotherapeute bij van Zuilichemzorg Oud-Gastel.
Katja Kleij, adviseur project Mantelzorg ondersteuning Bergen op Zoom.
Marie Augustijn, mantelzorgmakelaar/consulent mantelzorgsteunpunt Roosendaal en Rucphen.

In deze bijeenkomst werd door de gastsprekers ingegaan op vragen die bij de parkinsoncliënt en hun mantelzorgers leven. Alle bezoekers werden over drie tafels verdeeld. Moniek, Katja en Marie rouleerden om het half uur van tafel zodat alle vragen uitgebreid aan bod konden komen. Een informatieve en heel zinvolle middag.

Hierbij een reactie van Tonny en ad Dekkers: “ Wij vonden het een gezellige middag en hebben onze tafelgenoten beter leren kennen, heel belangrijk!” Op het einde van de bijeenkomst werden de belangrijkste punten samengevat en plenair besproken.

Hieronder volgt een opsomming:

 • Schrijf u als mantelzorger in bij het mantelzorgsteunpunt in uw regio. U krijgt dan de nieuwsbrief waar u informatie uit kunt halen die voor u van belang is.Voor meer informatie raadpleeg:Mantelzorgsteunpunt Roosendaal/Rucphen
  T: 088-5574890
  www.mantelzorgroosendaal.nl
  www.mantelzorgrucphen.nlMantelzorg Bergen op Zoom
  T: 0164-299491
  www.mantelzorgboz.nl
 • Heeft u een vraag, wacht niet en bel het mantelzorgsteunpunt. Het steunpunt weet wie u verder kan helpen en helpt u als u door de bomen het bos niet meer ziet.
 • De mantelzorgmakelaar ondersteunt bijvoorbeeld bij het aanvragen voor een persoonsgebonden budget, het aanvragen van een WLZ indicatie enz.
 • Mantelzorgmakelaars zijn zzp’ers en de kosten hiervoor worden vaak vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Op www.bmzm.nl, de site van de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars staat welke verzekering de mantelzorgmakelaar vergoedt.
 • Mantelzorg Roosendaal/Rucphen maakt gebruik van dienstenchecques. Na 1 mei kan u 52 uur huishoudelijke hulp inkopen voor € 5,00 per uur. Voor Halderberge is dit 26 uur per jaar en voor Moerdijk geldt 1 keer per 14 dagen 2 uur huishoudelijke hulp.
 • Bestel de reisgids mantelzorg voor € 15,50 via www.reisgidsmantelzorg.nl .
 • Blijf met elkaar in gesprek. Bespreek wie wat doet en hoe u hulp vraagt en hoe iemand hulp biedt. Soms is het lastig om als mantelzorger goed in te schatten wanneer u iemand moet helpen en wanneer moet u iemand even zijn gang laten gaan. Ook voor de parkinsoncliënt is het een stap om te accepteren dat iemand je helpt bij dagelijkse dingen.
 • Ook kunt u gebruik maken van respijtzorg. Respijtzorg is vervangende mantelzorg zodat u bijvoorbeeld naar de kaartmiddag kan. In de regio worden binnenkort respijtmarkten georganiseerd.2 april 2019 van 13.30 u-16.30 u
  S & L zorg, Lambertijnhof 200 Bergen op Zoom16 april 2019 van 14.00 u-17.00 u
  in de kapel van Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, Roosendaal23 april 2019 van 14.00 u-17.00 u
  in het wijkgebouw de Lanteern, Dorpstraat 119, St. Willebrord.21 mei 2019 van 13.30 u-15.30 u
  bij ’t Pluspunt Halderberg 74 in Hoeven.

Bijeenkomst in Parkinson Cafe West-Brabant op donderdag 7 februari 2019.

Deze keer stond het thema Dance for Healt op het programma. Vanmorgen stelden we thuis elkaar de vraag “dansen, is dat iets voor jou?” Mijn man zag het niet zo zitten, maar vond dat we er naar toe moesten anders kon ik geen verslagje schrijven. Wij naar Heerle. In de zaal waren uiteindelijk ongeveer ruim 20 bezoekers. De zitjes waren zo opgesteld dat in ’t midden een “dansvloer”ontstond. Na ontvangst en de thee, stelde Madeleine Beijert zich aan ons voor. Inmiddels hadden wij een kring gevormd zodat we meer contact hadden met de groep en de therapeute. Na uitleg hoe het idee “Dance for Health”was ontstaan, namelijk ontwikkeld door Marc Vlemmix uit Tilburg, werd de muziek aangezet. Zittend op onze stoel hebben we kennis gemaakt met deze manier van dansen. Op maat van de muziek werd ons geleerd de bewegingen aan te passen. Madeleine vertelde ook hoe Vlemminx deze manier van dansen had ontwikkeld. Hij kreeg in 2010 zelf Parkinson, ofwel : meneer P. door hem genoemd. Als Artistiek Directeur van Danshuis Station Zuid in Tilburg, heeft hij samen met een collega deze dans” uitgevonden”, vooral om de fysieke mogelijkheden te verbeteren. Ik merkte dat de zaal het leuk vond om in actie te komen. Het was voornamelijk op maat van de muziek je armen, handen, benen en zo je hele lichaam te bewegen op verschillende ritmen . Na een uurtje stevig oefenen, in een goede sfeer, was het tijd voor een drankje.

Er werd ons de mogelijkheid geboden om kennis te komen maken in “De Brink”. Op maandagochtend wordt daar door Madeleine les gegeven. Eventueel is het ook mogelijk gratis aan een proefles deel te nemen. Informatie is te vinden op de website: www.groenhuijsen.nl/dansenparkinson. Wij vonden deze vorm van dansen misschien wel :”een idee”.

Verslag bijeenkomst in Parkinson Cafė West-Brabant op donderdag 3 januari 2019.

De eerste bijeenkomst in 2019 in bovengenoemd cafė was een middag vol informatie. Voor ± 35 belangstellende patiënten en hun verzorgers werd ons verteld wat de kenmerken zijn van de ziekte van Parkinson en vooral wat voor invloed het tekort aan dopamine op het lichaam heeft. Dopamine geeft nl. prikkels door in de hersenen en heeft zo invloed op lichaam en geest. Er zijn verschillende medicijnen o.a. vooral Levodopa. Het is ook belangrijk de medicijnen op tijd in te nemen met water, nooit met eiwitrijke drankjes zoals melk, minstens een half uur vóór de maaltijd of 1 1/2 uur nà de maaltijd. Deze informatie werd ons gegeven door Monique van de Pas als parkinsonverpleegkundige, werkzaam bij TWB, Thuiszorg met Aandacht en Bravis ziekenhuis.

Toen was het pauze. We werden verwend met koffie/thee en lekkere hapjes zoals cakejes en bonbons.
Jacqueline van Ginkel van TWB Thuiszorg met Aandacht, heeft ons informatie gegeven over de MEDIDO, een “slimme” medicijndispenser. Dit is een slimme box die verpakte medicijnen met een signaal aanbiedt aan de patiënt. De film kwam niet echt over zoals bedoeld, op beeld was het z.g. boxje te zien maar de ervaring van patiënten over een practisch gebruik, werd niet doorgegeven. De MEDIDO heeft veel kwaliteiten, o.a als de patiënt niet doet wat moet, wordt automatisch de thuiszorg gewaarschuwd. Jacqueline was erg enthousiast over de MEDIDO.
Thuis heb ik op google gelezen dat MEDIDO al in 2010 bekend was als medicijndisperser.
Al bij al een zeer leerzame middag. Bij het afscheid werd ons ook nog een leuke herinnering uitgereikt, nl voor ieder een doosje met hartjes, dank je wel…

Presentatie “Het grote waarom” – Jos Voeten – 6 September


Bekijk presentatie

7 juni kwam de neuroloog, dokter van Strien spreken.

Hij begon de middag met een inleidend praatje over de ziekte van Parkinson, hoe stel je de diagnose? Wat zijn symptomen van de ziekte van Parkinson? Welke soorten medicaties zijn er en wat is hiervan het effect? En als laatst; hoe verder als blijkt dat met alleen medicatie het niveau van functioneren niet geoptimaliseerd kan worden? Welke alternatieve behandelmogelijkheden zijn er? Deze middag werd vooral ingegaan op Deep Brain Stimulation. De voor- en nadelen werden besproken, waarbij ook nadruk werd gelegd dat men altijd medicatie moet blijven gebruiken en dat de progressie van de ziekte wel doorgaat. Hoe verloopt het proces rondom aanmelden en operatie. Na de pauze kwam dhr Bot aan het woord. Hij heeft zelf het afgelopen jaar een DBS operatie laten uitvoeren in Antwerpen. Hij vertelde zijn ervaringen en iedereen kon vragen stellen aan dhr en aan de neuroloog. Kortom een hele informatieve en interactieve middag.

 

Revalidatie en Parkinson, door Roland Brandwijk revalidatiearts van het Bravisziekenhuis.

Donderdag 3 mei heeft Roland Brandwijk vertelt over revalidatie bij Parkinson. De presentatie kan u nalezen op de website van het Parkinsoncafé West-Brabant. De revalidatiearts wil graag elke nieuwe cliënt met Parkinson zien. Er is dan een verwijzing nodig van de huisarts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige.

Ook bij een therapievraag of een verandering van het functioneren van de cliënt met Parkinson kan de revalidatiearts ingeschakeld worden. De cliënt met Parkinson wordt daarna door iedere discipline (fysio, ergo, logo, diëtiste) onderzocht en het huidig nivo van functioneren wordt vastgelegd.

In het multidisciplinair overleg wordt een advies gegeven voor verdere behandeling.

Soms wordt besloten dat de cliënt voor 2 à 3 maanden kort medische specialistische poliklinische revalidatie krijgt in het ziekenhuis. In alle andere gevallen wordt de cliënt indien nodig verwezen naar een gespecialiseerde therapeut in de eerste lijn.

De revalidatiearts komt niet in het Parkinsonhuis van Groenhuijsen. Dr. van Strien, neuroloog komt daar wel.

De presentatie van 5 april stond in het teken van communiceren en Parkinson

Ad Nouws, psycholoog en gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Parkinson en hun familie, geeft op een invoelende en duidelijke manier uitleg over de veranderingen waar mensen met Parkinson mee te maken krijgen.

Hij vertelde vooral over de niet zichtbare veranderingen. Waarbij hij aangaf dat de soepelheid in het denken en het voelen veranderd is. Aan het einde van de presentatie was het duidelijk hoe er het beste om gegaan kan worden met de veranderde mens met Parkinson. De belangrijkste boodschap was: Mensen met Parkinson hebben steeds meer moeite om uit zichzelf dingen te bedenken en in gang te zetten, daarom hebben zij vaak een “duwtje” nodig vanuit de omgeving.

De reacties vanuit de zaal waren erg positief, veel mensen herkende de voorbeelden bij zichzelf of hun partner en hadden nu tips gekregen hoe hiermee om te gaan. In de druk bezochte zaal was duidelijk te merken dat dit was waar de bezoekers behoefte aan hadden.

Zie voor meer informatie ook www.nouwshulpbijparkinson.nl.

Bijeenkomst 1 maart 2018: e-health bij Parkinson

Deze bijeenkomst stond in het teken van electronische hulp bij Parkinson. De lezing werd gegeven door Ronald van Broekhoven, fysiotherapeut. Helaas was fysiotherapeute Lian van Lammeren verhinderd door ziekte.
Ronald legde uit welke verschillende vormen van e-health bestaan en hoe je die kunt vinden. Zo zijn er allerlei oefenapps, kun je online communiceren met je zorgverleners, etc. Tot slot ging hij in op een voorbeeld uit zijn praktijk waarbij patiënten thuis gemonitord worden op gewicht, beweging en bloeddruk. Zo kunnen de verschillende zorgverleners zo nodig snel ingrijpen.

presentatie 1 presentatie 2

Bijeenkomst 1 februari 2018: Vragenuurtje

Deze bijeenkomst stond in het teken van vragen stellen aan de parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeute, ergotherapeute en logopediste.
De tafels stonden opgesteld in 4 groepen, uiteindelijk werden er dat door de opkomst 3.
Om de 20 minuten rouleerden de parkinsonverpleegkundige en de therapeuten van groep zodat er voldoende tijd en gelegenheid was voor het beantwoorden van de verschillende vragen. Het gesprek en de vragen kwamen goed op gang en het werd fijn gevonden om in een kleine groep te praten met elkaar.
Zo werden er vragen gesteld over medicatie, woningaanpassingen, therapiemogelijkheden enz. Ook is er aan iedere groep uitgelegd hoe de parkinsoncliënt een therapeut in de buurt kan vinden op de ParkinonNet Zorgzoeker. Het was een goede bijeenkomst en voor herhaling vatbaar.

Bijeenkomst 7 december

Op 7 dec.jl. waren we weer te gast in ‘t Parkinson Café te Heerle. ‘t Werdt een muzikale middag met het optreden van Shantykoor ‘t Craeyenest. We werden getrakteerd op ‘n heerlijk stuk banketstaaf bij de koffie. ‘t Shantykoor was ‘n groot succes. Ze speelden voornamelijk “meezingers”. Iedereen enthousiast! We hebben met “de handjes in de lucht” meegedeind, wat de jongens van het koor leuk vonden. De belangstelling was groot. We kijken weer uit naar 4 jan. 2018. Altijd gezellig……

Bijeenkomst 5 oktober: Mantelzorgers in gesprek

Doel van de bijeenkomst is erkenning en herkenning, van elkaar leren en op een andere manier naar mogelijkheden en beperkingen kijken. Aan de hand van stellingen in gesprek met cliënten en mantelzorgers in verschillende ruimtes. Deze bijeenkomst wordt begeleid door Moniek van den Brand, ergotherapeut bij het Bravis ziekenhuis Roosendaal en Jeannet Bos, fysiotherapeut bij Groenhuysen.

Enkele stellingen die aan bod kwamen:
Mantelzorgers:
– Ik geef mijn partner zoveel mogelijk eigen regie
– Ik geef duidelijk mijn grenzen aan
– Ik kan mijn partner geen minuut alleen thuis laten
– Ik heb zorgen over de toekomst
– Ik slaap de hele nacht goed en ben goed uitgerust

Clienten:
– Ik denk dat mijn partner overbelast is
– Ik doe iedere week iets leuks voor mezelf en daar geniet ik van

Daarna werden alle café-bezoekers gevraagd op een post-it te schrijven, wat ieder persoonlijk helpt in het omgaan van de ziekte van Parkinson. Zie foto.

Ondanks de beperkte opkomst, toch een geslaagde bijeenkomst.

Seksualiteit en Parkinson

Voor veel mensen met Parkinson geldt dat zij een andere invulling aan seksualiteit
moeten geven. Iemand met fysieke beperkingen heeft nu eenmaal niet dezelfde
mogelijkheden als iemand met een gezond en energiek lichaam. Dat wil echter
niet zeggen dat het seksuele leven van iemand met Parkinson altijd mínder van kwaliteit wordt. De nadruk komt wat minder te liggen op het lichamelijk ervaren en meer naar emotionele intimiteit. Hetzelfde proces als ‘gezonde’ mensen die ouder worden, maken mensen met Parkinson in een versneld tempo mee, maar met extra problemen die kenmerkend voor Parkinson zijn.

Vaak kost het wat tijd en moeite om die andere mogelijkheden te ontdekken. Soms is het nodig om door een ‘andere bril’ naar seksualiteit te kijken, af te stappen van hoe het ‘hoort’ en vooral hoe je het gewend was, en na te gaan wat er met de beperkingen die de ziekte van Parkinson nu eenmaal met zich meebrengt, allemaal wél mogelijk is.
Er zijn nogal wat hulpmiddelen op de markt die de beleving van seks kunnen veraangenamen maar het moeilijkste is vaak het leren omgaan met de veranderingen. Vooral het verdriet om het verlies van oude gewoontes en seksualiteit zo als die altijd was, kan pijnlijk zijn en een soort rouwproces zijn.

Als je dan bereid bent om opnieuw naar seksualiteit te kijken, kan die ‘ontdekkingstocht’ heel spannend zijn en mensen dichter bij zichzelf en partners dichter bij elkaar brengen. Misschien ervaren mensen na enige tijd dat zij aspecten van seksualiteit hebben leren kennen waar ze, als ze geen ziekte hadden gehad, aan voorbij zouden gaan. Dat kan dus ook heel positief zijn.

Wat zijn de seksuele problemen die iemand met Parkinson kan krijgen?
• Een tekort aan dopamine, ook wel het ‘plezierhormoon’ genoemd, veroorzaakt mogelijk de verminderde interesse. Soms is dan behandeling mogelijk met stoffen waar dopamine in zit.
• Als gevolg van behandeling met dopamine-agonisten kan 1 tot 8% van de Parkinsonpatiënten last krijgen van hyperseksualiteit. Dan heb je een niet te bedwingen behoefte aan seks. Dat kan lastig zijn voor de patiënt, maar ook voor de omgeving. De partner kan zich op seksueel gebied overvraagd voelen door de soms sterk toegenomen seksuele behoefte. Het is belangrijk voor beide partners om te weten, dat dit door de medicatie komt.
• 20 tot 40% van de mensen met Parkinson krijgen te maken met depressies, wat meestal niet bevorderlijk is voor het seksleven en de zin in seks. Ook de hiervoor gegeven antidepressiva kunnen een negatieve invloed hebben op de seksualiteitsbeleving. Zowel erectieproblemen als libidoproblemen kunnen hierbij horen.
De zin in seks voor je partner kan ook negatief beïnvloed worden door gevolgen van de ziekte van Parkinson. Iemand met Parkinson mist vaak ‘fine tuning’, het niet meer goed kunnen aanvoelen van de partner en door de tremor moeilijkheden bij het strelen. Door het starre gelaat is minder goed af te lezen welke seksuele emotie zich voordoet. In de liefde is non-verbale communicatie heel belangrijk en dat valt voor een groot gedeelte weg. Als stel is het belangrijk om daar mee om te leren gaan door bijvoorbeeld meer te zeggen tijdens het vrijen.

Erectie- en orgasmeproblemen (mannen):
• Ongeveer de helft van de mannen met Parkinson heeft erectieproblemen en geen nacht- of ochtenderecties.
• Bij mannen en vrouwen met parkinson treden vaak veranderingen in klaarkomen op, moeilijker klaar kunnen komen, of een minder intens orgasme dat met een soort ‘schokjes’ tot stand komt. Dit kan samenhangen met het eventueel gebruik van antidepressiva.
• Orgasme wordt moeilijk bereikt.

Donaties

Wij krijgen als Parkinson Café West-Brabant regelmatig de vraag of en hoe er geld gedoneerd kan worden ten behoeve van het Parkinson Café.

Als Parkinson Café zijn we erg blij met deze donaties, omdat het Parkinson Café behoudens een minimale bijdrage vanuit de Parkinson Vereniging geen inkomsten heeft. De mensen die betrokken zijn bij de organisatie van het Parkinson Café West-Brabant doen dit allen op vrijwillige basis. We gebruiken het geld dan ook alleen voor het organiseren van het Parkinson Café nu en in de toekomst.

Voor giften voor een Parkinson Café geldt het volgende:
Indien er mensen zijn die een gift willen doen aan het Parkinson Café West-Brabant, gelieve dit bedrag over te maken op het bankrekeningnummer NL31INGB0003787700 onder duidelijke vermelding van de tekst ‘Parkinson Café West-Brabant’. Op deze manier worden de ontvangen bedragen geboekt op de inkomstenrekening van het Parkinson Café West-Brabant.
Tevens graag in de omschrijving van de betaling het adres op te nemen van de gever in verband met het verzenden van een bedankbrief.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vacature vrijwilliger voor Parkinson Café West-Brabant

Wij zoeken jou! Benieuwd naar de vacature? Klik op Vacature vrijwilliger.

Ronnie Gardiner Methode (RGM)

Verslag van de bijeenkomst op 1 juni

Sprekers: Angela Berting (logopedist) en Yvette Reijnders (fysiotherapeut) van stichting Groenhuysen.

Iris Bastick opent de middag. Ondanks het goede weer zijn er toch 37 mensen aanwezig. Angela start de presentatie met een korte uitleg over het ontstaan van de RGM-methode. De grondlegger, Ronnie Gardiner, was in zijn geboorteland USA befaamd als jazzdrummer. Vanaf 1964 woont hij in Zweden. In 1980 raakte hij in een depressie door tragische gebeurtenissen. Maar toen hij toch weer eens ging drummen, merkte hij dat zijn stemming verbeterde. Dit zette hem aan het denken over de motorische vaardigheden van een drummer en hij las literatuur over de effecten van drummen en ritme op de hersenen. Hij zette zijn ideeën op papier en besprak deze met enkele neurologen en vooraanstaande musici, waaronder Stevie Wonder. Deze moedigden hem aan zijn ideeën verder uit te werken. Zo ontstond de oefenmethode. De eerste toepassing was bij mensen met een hersenbloeding (CVA). Inmiddels wordt RGM in Zweden al 22 jaar gebruikt bij het behandelen van mensen met hersenletsel en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals MS, (beginnende) dementie en de ziekte van Parkinson.

In de praktijk
Na het theoretische gedeelte volgt er een praktisch gedeelte, waarbij er een soort
‘notenschrift’ wordt aangeleerd, bestaande uit symbolen en kleuren. Hierbij horen bewegingen met hand of voet en een klank/woord.De aanwezigen worden uitgedaagd mee te doen en met klappen en spreken. De stoelen worden wat verschoven om voor iedereen genoeg ruimte te maken. Er wordt muziek opgezet, waarna de oefening start onder begeleiding van Yvette en Angela. Naast het klappen moet er ook ‘klap’ worden gezegd. De combinatie van klappen en spreken is een dubbeltaak en daarom lastiger. Na hier vaker aan herinnert te worden, lukt het de meesten toch dit ook beiden uit te voeren. Hierna zijn de voeten aan de beurt en moet er bij de linkervoet ‘pa’ worden gezegd en ‘hoem’ bij de rechtervoet. Dan moeten de voet- en handbewegingen afwisselend worden gedaan, inclusief klap, pa en hoem. Iedereen doet nog even enthousiast mee, aangestoken door het enthousiasme van Angela en Yvette.

In september wordt vanuit Groenhuysen een externe RGM-groep opgezet. Exacte details hierover zijn nog niet bekend.

Wat informatie op een rij
Wat is RGM?
Een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen om deze in optimale conditie te brengen: muziek, ritme, bewegen, spraak, symbolen, plezier.

Wat doet muziek?
Muziek maakt verbindingen tussen de linker en rechter hersenhelft: de twee werken zo beter samen Daarnaast is het brein flexibeler. Muziek vertraagt ook de hartslag, laat de bloeddruk dalen, laat spieren ontspannen, remt het stresshormoon, laat het immuunsysteem beter werken, laat makkelijker inslapen en kan pijn verlichten.

Wat brengt muziek ons?
-Brein blijft in goede conditie
-Taalgevoel wordt versterkt
-Dopamine productie wordt gestimuleerd
-Motoriek wordt geprikkeld

Wat doet RGM?
Activering van hersenen, stimuleren neuroplasticiteit
Daarnaast: ontspanning, sociale activiteit

Wat zijn de effecten van RGM?
Verbetering geheugen, concentratie, oriëntatie, lichaamsbalans, zelfvertrouwen, ruimte in hoofd en een blij gevoel.

Klik hier voor de presentatie.

Sport en bewegen

Verslag van de bijeenkomst op 4 mei

Sport en bewegen voor mensen met de ziekte van Parkinson,
verzorgd door fysiotherapeut Ronald van Broekhoven.

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met de ziekte van Parkinson. Door de ziekte krijgen mensen namelijk problemen met bewegen, als gevolg van onder andere spierstijfheid, bewegingstraagheid, start- en stopproblemen, voorovergebogen houding, ‘plakken van de voeten’ en balansvermindering.

In de regio Roosendaal en Bergen op Zoom zijn veel mogelijkheden om op ieders niveau te kunnen sporten dan wel te bewegen. Voorbeelden van activiteiten specifiek voor parkinsonpatiënten zijn:
– de wandelgroep van THOR in Roosendaal;
– de zwem/wateroefengroep van Blauw-Wit in Roosendaal;
– de boksgroep van Van Broekhoven Fysiotherapie in Roosendaal;
– de groep voor Dans for Health bij Parkinson van Groenhuysen in Roosendaal;
– de PWR1! groep bij fysiotherapie van Lammeren in Bergen op Zoom.

Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor (aangepast) sporten bij bestaande verenigingen.
Bijvoorbeeld walking football, dynamic tennis, Tai Chi, fitness of fithockey.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor sport en bewegen in uw regio, of wilt u een gesprek over welke sport het best geschikt voor u is?
Voor de regio Roosendaal kunt u contact opnemen met:
Demy Weertman, beweegcoach aangepast sporten
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
Mobiel: 06-41338563

Wilt u de presentatie lezen? Klik hier.

Lekker eten met Parkinson

Verslag van de bijeenkomst op 6 april

Verzorgd door diëtisten Bonny van de Beemt en Brenda Theuns

Eten en drinken is de basis van een gezond en sociaal leven. Bij gezondheidsproblemen zoals Parkinson speelt voeding dan ook een belangrijke rol. De diëtist is deskundig op dit gebied en kan u goed adviseren en informeren.

In de presentatie wordt de nieuwe schijf van vijf besproken en het belang van eiwitten als bouwstof van het lichaam. In het gepresenteerde filmpje worden oorzaken en gevolgen van ondervoeding bij ouderen goed weergegeven. De zintuigelijke veranderingen als gevolg van Parkinson kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld smaakbeleving of gevoel van honger en dorst. Ook hier is in de presentatie aandacht.

Bonny en Brenda laten ons na de presentatie kleine hapjes proeven. De recepten komen uit het kookboek ‘Lekker eten met Parkinson’ van schrijvers Heleen Dicke Gerrit Jan Bos. Miriam van der Loo van de firma Fijnproevers biedt ons tussendoortjes aan, speciaal bedoeld voor mensen met slikproblemen en ondervoeding. Al met al een smakelijke middag.
Wilt u de presentatie lezen? Klik hier

Sta eens stil bij mantelzorg

Verslag van de bijeenkomst van 2 maart 2017

Sta eens stil bij mantelzorg door Marie Augustijn, mantelzorgconsulent/makelaar.

Het is weer gezellig druk. Iedereen is voorzien van een drankje als gastvrouw Jeannet de middag opent. De eerste vraag van de middag is: wanneer ben je eigenlijk mantelzorger? Antwoord: als je meer dan 8 uur per week, langer dan 3 maanden voor iemand zorgt, waarbij geen sociale verwantschap, maar aantoonbare vriendschap voor het starten van de zorg noodzakelijk is.

Marie brengt alvorens in te gaan op het hoofdthema, de dienstencheques onder de aandacht. Deze cheques zijn bij de gemeente te koop. Voor €5,- per uur kun je maximaal 104 uur per jaar inkopen. Deze cheques staan los van de W.M.O. voorzieningen.

De presentatie heeft als thema Respijtzorg. Een breed begrip. Alle soorten zorg/ondersteuning die de mantelzorger tijdelijk ontlasten, vallen hieronder. Uit de presentatie blijkt dat je als mantelzorger veel steun kunt krijgen. Niet alleen om je te ontlasten door de verzorging tijdelijk over te nemen, maar ook voor de mantelzorger zelf zijn er mogelijkheden, zelfs een volledig verzorgd weekendje weg met andere mantelzorgers!

Het is door het grote aanbod niet altijd duidelijk hoe en door wie je ondersteuning kunt krijgen. In Roosendaal is daarom een mantelzorgsteunpunt opgericht, te bereiken op:
Tel: 088-55784890
E-mail: info@mantelzorgroosendaal.nl
www.mantelzorgroosendaal.nl
Ook in Bergen op Zoom en Halderberge bestaan steunpunten.

De presentatie sluit met een “wensenlijst”. Waar heeft u als mantelzorger behoefte aan? Welke ondersteuning mist u? Deze inventarisatie helpt het steunpunt gerichtere zorg te bieden. Ook als u niet aanwezig was, kunt u nog suggesties doorgeven aan het steunpunt.

Wilt u de presentatie nogmaals bekijken? Klik dan hier.

Bijwerkingen van Parkinsonmedicatie

Verslag van de bijeenkomst van 2 februari 2017

Tijdens deze bijeenkomst gaf de heer T. van Strien, neuroloog in het Bravis ziekenhuis, uitleg over mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden door het gebruik van Parkinsonmedicatie.
Hij vertelde wat u en uw behandelaar kunnen doen om die bijwerkingen te voorkomen of welke behandelingen er bestaan om deze bijwerkingen te verminderen of te verhelpen. De heer van Strien gaf op een heldere manier uitleg. Zo begon hij eerst ons geheugen weer op te frissen over de symptomen van de ziekte van Parkinson en de verschillende soorten medicatie die voorgeschreven kunnen worden. De bijwerkingen werden uitgebreid besproken. Er was specifiek aandacht voor perifere neuropathie bij het gebruik van levodopa. In alle rust werd ingegaan op de vele vragen. Zo was het weer een interessante, maar ook een gezellige middag. Het is fijn om te weten dat hij volgend jaar weer gastspreker is.

Nieuw jaar, nieuw programma

Verslag van de bijeenkomst van 1 december 2016

1 december was de laatste bijeenkomst van het jaar 2016. Jeanne heette iedereen welkom. Daarna nam Moniek van den Brand, ergotherapeut Bravis ziekenhuis, het woord over en zij opende de bijeenkomt met een gedicht. Hierin kwamen alle onderwerpen van het afgelopen jaar naar voren, wat er besproken was. Naar aanleiding van dit gedicht kon iedereen benoemen wat ze heel interessant gevonden hadden het afgelopen jaar en waarom. Ook nieuwe onderwerpen werden benoemd, sommige zaten al in het nieuwe programma, dat is prettig. De onderwerpen die benoemt zijn nemen we als organisatie mee voor het maken van het programma voor het tweede deel van het jaar 2017.

Verder had deze middag een feestelijk ‘december’-tintje. We hadden Corné Rommens, tonpraoter uitgenodigd ons mee te nemen in zijn verhalen en zijn humoristische kijk op het leven. Tussendoor werd er muziek verzorgd door Dj Nightshift of wel Gustaf Sebregts. Die met rustige muziek op de achtergrond sfeer aanbracht bij binnenkomst en afsloot met een mooie muziek waar ook op gedanst werd. Hiermee is het jaar 2016 met een feestelijk tintje afgesloten.

Feestelijk begin

Verslag van de bijeenkomst van januari 2017

Een goed begin van het nieuwe jaar was de bedoeling en dat is ook gelukt. Deze middag stond in het teken van een feestelijk begin. Iedereen werd weer van harte ontvangen door Jeanne. Waarna de twee koren een muzikale middag verzorgde. Er werd genoten van het luisteren naar mooie liederen onder het genot van een drankje en een lekker hapje verzorgd door het Parkinson cafe. Als afsluiting was er een moment om met elkaar in gesprek te gaan over het nieuwe jaar.

Lezing Parkinson en slecht zien

Verslag van de bijeenkomst van 3 november 2016

Neuropsycholoog Marijn van Haastert, van koninklijke Visio, gaf deze middag een zeer duidelijke presentatie over problemen die mensen met Parkinson kunnen ervaren wat betreft visuele stoornissen. Zo werd ons duidelijk dat 90 % van mensen met parkinson(isme) visuele klachten hebben in de breedste zin van het woord. Dopamine tekort kan een verandering geven aan het netvlies, waardoor mensen slechter zien. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een minder vloeiende oogbeweging waardoor iemand moeite heeft de volgende regel te zien of zelfs dubbel kan zien. Marijn gaf deze middag nog meer voorbeelden, ze adviseerde en besprak behandelmogelijkheden. Uit de reacties in de zaal bleek dat mensen het erg fijn vonden over dit onderwerp goed geïnformeerd te worden. Er is nog steeds weinig over bekend zo gaf men aan.

Het doel van Marijn om meer bewustzijn te creëren over visuele stoornissen bij Parkinson(isme) en aan te geven wat koninklijke Visio kan doen heeft ze zeker gehaald. Hartelijk dank voor een geweldige middag!
Lezing 3 novemberLezing 3 november

PWR parkinson wellness recovery

Verslag van de bijeenkomst van 6 oktober 2016

PWR! Is een Oefenprogramma specifiek op parkinsonpatiënt waarbij je alle bewegingen oefent die je nodig hebt in het dagelijks leven. Dit zijn 4 basis oefeningen: Balans, mobiliteit, transfers, extensie.

De oefeningen hebben verschillende doelen, bijvoorbeeld: rigiditeit, bradykinesie, coördinatie.

Er is een demonstratieteam aanwezig op het podium. Er worden oefeningen gedaan, iedereen kan meedoen.

De oefeningen zijn in verschillende uitgangshoudingen te doen. Op de site www.pwr4life.org zijn boekjes te bestellen met oefeningen.

Na de pauze wordt er nog een klein oefenprogramma volgens PWR gedaan

image001

image002

image003

Mindfulness

Verslag van de bijeenkomst van 1 september 2016

Na wat strubbelingen rondom de laptop start Astrid Schenkenberg haar presentatie over Mindfulness. Astrid Schenkenberg van Mierop is werkzaam in Hoogerheide en Bergen op Zoom, ze heeft zich gespecialiseerd in Mindfulness (voor chronisch zieken ) en coaching, daarnaast participeert ze als fysiotherapeut in ParkinsonNet.

Mindfulness blijkt binnen het publiek nog niet zo bekend te zijn, maar weinig deelnemers hebben er ervaring mee. De presentatie is een mooie afwisseling van theorie en praktijk. De ervaringen met de oefeningen lopen breed uiteen, van een gevoel van rust tot “ik vind het zweverig”.

Nadruk van de Mindfulness ligt op het bewust ervaren van het moment en/of de activiteit. De ademhaling is een instrument om dit te bereiken.

Laatste oefening voor de pauze is een “bodyscan”, zodat we helemaal voorbereid zijn op genieten van een drankje. Huishoudelijke mededeling: door wisselen van beheerder worden de normale prijzen weer gehanteerd! Dit omdat de vorige beheerder het Parkinsoncafe sponsorde middels gereduceerde prijzen. De nieuwe beheerder heeft aangegeven hier zijn eigen invulling aan te willen geven.

Na de pauze volgt nog een stukje uitleg en een specifieke oefening bij pijnklachten.

Astrid wordt hartelijk bedankt door Jeanne, waarna er gelegenheid is om na te praten onder het genot van een drankje.

Voor geïnteresseerden; Mindfulness wordt door verschillende therapeuten aangeboden. Astrid zelf biedt de mogelijkheid om zowel in een groep als individueel een cursus te volgen. Voor meer informatie kunt u haar bereiken via Fysiotherapie van Lammeren in Bergen op Zoom: 0164 236164

De presentatie is na te lezen, klik hier.

Parkinson en slaapproblemen

Verslag van de bijeenkomst van 2 juni 2016

De middag is goed bezocht. Er zijn veel vaste bezoekers. Jeanne opent de middag. Heet iedereen welkom -ook iemand die namens de parkinsonvereniging aanwezig is- en vertelt over het programma voor de rest van jaar.

Als mensen iets willen doneren voor het café dan kan dat. Er ligt hiervoor een brief achterin de zaal. Jeanne verontschuldigt zich voor het geluid; het galmt nog steeds.

Presentatie gaat vandaag over M. Parkinson en slaap en wordt gehouden door dr. M. Te Lintelo, neuroloog van het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal. Dr. Te Lintelo houdt zich onder andere bezig met slaapstoornissen. Dit is een stoornis die veel voorkomt bij Parkinson. Dr. Te Lintelo houdt een uur durende powerpointpresentatie.

Om 15:00 uur is de presentatie afgelopen. Om 15:20 uur wordt er weer gestart na een korte pauze.

Mensen kunnen hun vragen stellen aan dr. Te Lintelo. Er wordt gevraagd naar stamceltherapie, darmonderzoek, DBS, erfelijkheid en oorzaken van M. Parkinson (vb: Boksen heeft een verhoogd risicofactor om Parkinson te ontwikkelen. Ook landbouwgif kan hierop van invloed zijn. Koffie zou daarentegen juist een positief/afwerend effect hebben.)

Jeanne sluit de bijeenkomst af om 15:40 uur. Jeanne bedankt dr. Te Lintelo en wenst iedereen een fijne zomer.

Om 15:00 uur is de presentatie afgelopen. Om 15:23 uur wordt er weer gestart na een korte pauze.

Mensen kunnen hun vragen stellen aan dr. Te Lintelo. Er wordt gevraagd naar stamceltherapie, darmonderzoek en DBS, erfelijkheid en oorzaken.

Boksen heeft een verhoogd risicofactor om Parkinson te ontwikkelen. Ook landbouwgif kan hierop van invloed zijn. Koffie zou daarentegen juist een positief/afwerend effect hebben.

De presentatie van Dr. Lintelo is na te lezen, klik hier.

Brainstorm sessie over het omgaan met de ziekte van Parkinson

Verslag van de bijeenkomst op 12 mei 2016

De inleiding bestond uit een gedicht, zie elders op deze site, daarna werden de partners/mantelzorgers en patiënten gescheiden. Op deze manier werden er gespreksgroepen gevormd, die elk met een gespreksleider als eerste opdracht de discussie aangingen over diverse stellingen. Op deze manier kwamen er zowel veel verschillen als overeenkomsten op tafel.

De tweede opdracht bestond uit het benoemen van een voor jou belangrijke eigenschap van je partner/mantelzorger voor de patiënten en van de patiënt voor de partner/mantelzorger. Alle reacties zijn genoteerd, gefotografeerd en worden op de site geplaatst. Het thema werd enthousiast ontvangen en de deelnemers vonden het voor herhaling vatbaar, een compliment voor de organisatoren!

Na een afsluitend verhaal over onze innerlijke wolven was het tijd voor een gezellig drankje.

Gevolgen in het denken en doen t.g.v. de ziekte van Parkinson

Verslag van de bijeenkomst op 7 april 2016

Op 7 april jl. hebben Mw. Masclee, Revalidatie en neuropsycholoog van het Bravis Ziekenhuis en Moniek Van den Brand, ergotherapeut uitleg gegeven over de problemen in het denken ten gevolge van de ziekte van Parkinson.

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ervaren in het lichamelijk functioneren, op het gebied van het denken (cognitie) en op gebied van gedrag en emoties. Deze beperkingen zorgen ervoor dat ze minder belastbaar zijn. Er is met name gericht op de problemen in het denken, ook wel cognitieve genoemd.
Cognitie kunnen we grofweg verdelen in: informatieverwerking, geheugen en plannen.

Informatieverwerking; is het verwerken van alle prikkels vanuit de omgeving welke we via de zintuigen binnen krijgen. Deze moeten verwerkt worden in ons brein en dan komt er wat uit, een actie of gedrag. We maken onderscheid in automatische informatieverwerking en bewuste / gecontroleerde informatieverwerking. Bij mensen met Parkinson zien we vaak dat het automatisme wegvalt en je heel bewust moet handelen. Het handelen en denken verloopt vaak ook trager.

Het geheugen bestaat uit verschillende processen; opnemen, opslaan en terughalen. Er was veel herkinning dat mensen informatie niet meer kunnen onthouden. Er is gesproken om dit te compenseren met strategieën zoals agenda gebruiken, gesprekken opnemen op voicerecorder en gesprekken van de neuroloog voor te bereiden.

Plannen gebruiken we om bepaalde doelen te behalen. Je kan een plan maken om een klus uit te voeren; zoals het repareren van een lamp. Het kan zijn dat je niet meer goed weet welke stappen je moet nemen. Daarnaast is plannen ook een aantal activiteiten op een dag of week inplannen. We zien vaak dat plannen misgaat, mensen onderschatten de tijdsduur van een activtiteit, waardoor ze het gevoel hebben continu onder tijdsdruk te staan. Sommige mensen ervaren niet meer tot handelen te komen. Veel mensen gaven aan meer afhankelijk te zijn van hun partner als het om plannen gaat.

Belangrijk is dat we gezien hebben dat we onze cognitie vaak niet kunnen trainen, maar moeten leren compenseren. Hiervoor kan u gebruik maken van veel verschillende strategieën. 
Als mantelzorger is het belangrijk om iemand met cognitieve problemen enerzijds te blijven prikkelen en stimuleren. Anderszijds is het goed om met elkaar in gesprek te gaan waar u de ander bij kunt ondersteunen.

Workshop Tai Chi Tao – ChiKung

Door: Annelies – 3 maart 1016

IMG_0058Karin Lindhout heeft samen met andere docenten vanuit Sung Tao de Workshop verzorgd. Ze waren met 10 vrijwilligers om de workshop te begeleiden voor de deelnemers.

Karin begon met uitleg geven over Tai Chi Tao – Chi Kung. In het kort: Tai Chi Tao is goed voor lichaam en geest en het versterkt je oorspronkelijke kracht die je als mens in je draagt.

De oefeningen zijn ook geschikt voor mensen met een beperking en iedereen kan dus meedoen.

Dat hebben we deze middag wel ervaren!

De oefeningen werden voorgedaan en wij konden zittend of staand meedoen.
De bezoekers van het Parkinson café waren erg enthousiast en deden allemaal erg goed mee.

Karin kreeg zelfs de vraag of er al lessen Tai Chi Tao gegeven werden aan alleen parkinsoncliënten. Dat is nu nog niet het geval. Maar wat niet is kan komen!!

Dus heb je interesse geef dit dan aan en stuur een mail naar henny@sungtao.nl of geef je op via het parkinsoncafé (info@parkinsoncafewestbrabant.nl).

Het was een inspirerende en ontspannende middag waarbij de bezoekers van het café zichtbaar genoten hebben.

Lees de brochure van Tai Chi Tao uit Roosendaal, klik hier.

IMG_0060IMG_0059

IMG_0057

IMG_0056

Medicatie bij de ziekte van Parkinson

Op 4 februari jl. heeft neuroloog T. van Strien van het Bravis ziekenhuis uitleg gegeven over de verschillende soorten en vormen van medicatie die voorgeschreven wordt aan mensen met de ziekte van Parkinson.

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben vragen over Parkinsonmedicatie. Vaak is niet duidelijk waarom juist voor dat specifieke middel gekozen wordt en niet voor een ander parkinsonmedicijn. Dhr van Strien gaf na een kort verhaal over de ziekte, heel nauwkeurig aan welke soorten medicatie er voorgeschreven kunnen worden en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Ook veel specifieke voorbeelden kwamen aan bod.

Er was aandacht voor de problemen die ontstaan bij iemand die in een later stadium van de ziekte is en waarbij het steeds moeilijker wordt om de medicatie goed in te stellen. Hierbij werd uitgelegd wat On en Off betekend en wanneer overbeweeglijkheid ontstaat. Dit laatste is overigens iets anders dan tremoren hebben.

Aan het einde van de presentatie werd duidelijk dat het met medicijnen in pilvorm niet altijd meer lukt om de symptomen van Parkinson te beperken. Dan zijn er nog andere mogelijkheden. Kort werd verteld over de apomorfine injecties en –pomp, de duodopapomp en de diepe hersenstimulatie.

Het Parkinson café werd ruim bezocht met meer dan 80 mensen. Er was veel aandacht en tijd om alle vragen van mensen uit de zaal te beantwoorden. Zij reageerden enthousiast op de duidelijke uiteenzetting. Op de vraag of de presentatie op de website kon komen, reageerde neuroloog van Strien dat hij hiervoor zal zorgen.

Het was een geslaagde middag, volgend jaar weer!

De presentatie is na te lezen, klik hier.

Parkinson en plasproblemen

De parkinsonverpleegkundigen Monique van de pas en Myriam Schrauwen hebben een presentatie gegeven over plasproblemen.

Aan de orde kwam wanneer is plassen een probleem; wat kan de neuroloog/parkinsonverpleegkundige doen en er werden adviezen en tips verteld en uitgedeeld op een A4-tje.

Daarna konden de bezoekers de stand bezoeken van de continentieverpleegkundigen Gerda versluis en Diëlla van Terheijden van TWB en Ingrid Schoenmakers van Firma Timmers. Bij deze stand werden de bezoekers persoonlijk te woord gestaan door de verpleegkundigen en konden ze makkelijk hun vragen stellen. Ook de stand van Bram Medema van Urox werd bezocht. Hij had een speciaal hulpmiddel voor plasproblemen bij mannen.

De middag werd zeer druk bezocht en iedereen ging tevreden naar huis. Vooral de korte, duidelijke presentatie en daarna voldoende gelegenheid voor het stellen van persoonlijke vragen bij de stands en de aanwezige leden van de werkgroep werden als zeer positief ervaren.

De presentatie is na te lezen, klik hier

De mantelzorger centraal

Op 1 oktober j.l. sprak Marie Augustijn, Mantelzorg consulent/makelaar over de rol van de mantelzorger. In eerste instantie werd uitgelegd wat mantelzorg precies inhoudt, werd duidelijk dat er in Nederland veel mantelzorgers zijn en dat ze vaak zwaar worden belast.

Marie stond uitgebreid stil bij de taken van de mantelzorgers en de knelpunten waar ze tegen aan lopen. Vervolgens legde ze uit dat er allerlei regelingen bestaan die de mantelzorger kunnen ontlasten.

Er werd dus veel informatie uitgewisseld en mensen hadden ruim de tijd om vragen te stellen. Marie heeft antwoord op deze vragen gegeven maar mantelzorgers kunnen voor meer informatie en verdere vragen terecht bij:

Regio Roosendaal
mantelzorg steunpunt 088-5574890
mantelzorg@groenhuysen.nl

Regio Bergen op Zoom
mantelzorg steunpunt 0164-299491
info@mantelzorgboz.nl

Regio Halderberge
mantelzorg steunpunt 06 – 51978812
info@hoomondersteuning.nl

Vanaf september een nieuwe locatie

Onderwerp: de laatste levensfase met Parkinson. Sprekers: Danny Hommel, specialist ouderengeneeskunde en Lisette Birkhoff, arts hospice.

Mw. Jeanne Biemans heette ongeveer 60 belangstellenden welkom op de nieuwe locatie en gaf toen het woord aan de sprekers. In de laatste levensfase komt er veel op je af. Om je hierop voor te bereiden kun je jezelf de vraag stellen: wat is goed sterven?

Het antwoord hierop is niet eenduidig. De sprekers maakten duidelijk dat het daarom belangrijk is te bedenken welke kwaliteiten voor iemand persoonlijk belangrijk zijn. Door je wensen, verwachtingen en angsten bespreekbaar te maken met naasten en behandelaars kun je zoveel mogelijk zelf de regie houden en wordt het makkelijker passende behandeling te bieden.

Het palliatief team biedt ondersteuning aan mensen die zich in deze levensfase bevinden, of op zoek zijn naar informatie. Zij zijn altijd bereikbaar, zowel voor patiënten en mantelzorgers als voor behandelaars www.netwerkpalliatievezorg.nl of tel: 06-43237150 transmuraal palliatief verpleegkundige.