Donaties

Wij krijgen als Parkinson Café West-Brabant regelmatig de vraag of en hoe er geld gedoneerd kan worden ten behoeve van het Parkinson Café.

Als Parkinson Café zijn we erg blij met deze donaties, omdat het Parkinson Café behoudens een minimale bijdrage vanuit de Parkinson Vereniging geen inkomsten heeft. De mensen die betrokken zijn bij de organisatie van het Parkinson Café West-Brabant doen dit allen op vrijwillige basis. We gebruiken het geld dan ook alleen voor het organiseren van het Parkinson Café nu en in de toekomst.

Voor giften voor een Parkinson Café geldt het volgende:
Indien er mensen zijn die een gift willen doen aan het Parkinson Café West-Brabant, gelieve dit bedrag over te maken op het bankrekeningnummer NL31INGB0003787700 onder duidelijke vermelding van de tekst ‘Parkinson Café West-Brabant’. Op deze manier worden de ontvangen bedragen geboekt op de inkomstenrekening van het Parkinson Café West-Brabant.
Tevens graag in de omschrijving van de betaling het adres op te nemen van de gever in verband met het verzenden van een bedankbrief.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vacature vrijwilliger voor Parkinson Café West-Brabant

Wij zoeken jou! Benieuwd naar de vacature? Klik op Vacature vrijwilliger.

Ronnie Gardiner Methode (RGM)

Verslag van de bijeenkomst op 1 juni

Sprekers: Angela Berting (logopedist) en Yvette Reijnders (fysiotherapeut) van stichting Groenhuysen.

Iris Bastick opent de middag. Ondanks het goede weer zijn er toch 37 mensen aanwezig. Angela start de presentatie met een korte uitleg over het ontstaan van de RGM-methode. De grondlegger, Ronnie Gardiner, was in zijn geboorteland USA befaamd als jazzdrummer. Vanaf 1964 woont hij in Zweden. In 1980 raakte hij in een depressie door tragische gebeurtenissen. Maar toen hij toch weer eens ging drummen, merkte hij dat zijn stemming verbeterde. Dit zette hem aan het denken over de motorische vaardigheden van een drummer en hij las literatuur over de effecten van drummen en ritme op de hersenen. Hij zette zijn ideeën op papier en besprak deze met enkele neurologen en vooraanstaande musici, waaronder Stevie Wonder. Deze moedigden hem aan zijn ideeën verder uit te werken. Zo ontstond de oefenmethode. De eerste toepassing was bij mensen met een hersenbloeding (CVA). Inmiddels wordt RGM in Zweden al 22 jaar gebruikt bij het behandelen van mensen met hersenletsel en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals MS, (beginnende) dementie en de ziekte van Parkinson.

In de praktijk
Na het theoretische gedeelte volgt er een praktisch gedeelte, waarbij er een soort
‘notenschrift’ wordt aangeleerd, bestaande uit symbolen en kleuren. Hierbij horen bewegingen met hand of voet en een klank/woord.De aanwezigen worden uitgedaagd mee te doen en met klappen en spreken. De stoelen worden wat verschoven om voor iedereen genoeg ruimte te maken. Er wordt muziek opgezet, waarna de oefening start onder begeleiding van Yvette en Angela. Naast het klappen moet er ook ‘klap’ worden gezegd. De combinatie van klappen en spreken is een dubbeltaak en daarom lastiger. Na hier vaker aan herinnert te worden, lukt het de meesten toch dit ook beiden uit te voeren. Hierna zijn de voeten aan de beurt en moet er bij de linkervoet ‘pa’ worden gezegd en ‘hoem’ bij de rechtervoet. Dan moeten de voet- en handbewegingen afwisselend worden gedaan, inclusief klap, pa en hoem. Iedereen doet nog even enthousiast mee, aangestoken door het enthousiasme van Angela en Yvette.

In september wordt vanuit Groenhuysen een externe RGM-groep opgezet. Exacte details hierover zijn nog niet bekend.

Wat informatie op een rij
Wat is RGM?
Een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen om deze in optimale conditie te brengen: muziek, ritme, bewegen, spraak, symbolen, plezier.

Wat doet muziek?
Muziek maakt verbindingen tussen de linker en rechter hersenhelft: de twee werken zo beter samen Daarnaast is het brein flexibeler. Muziek vertraagt ook de hartslag, laat de bloeddruk dalen, laat spieren ontspannen, remt het stresshormoon, laat het immuunsysteem beter werken, laat makkelijker inslapen en kan pijn verlichten.

Wat brengt muziek ons?
-Brein blijft in goede conditie
-Taalgevoel wordt versterkt
-Dopamine productie wordt gestimuleerd
-Motoriek wordt geprikkeld

Wat doet RGM?
Activering van hersenen, stimuleren neuroplasticiteit
Daarnaast: ontspanning, sociale activiteit

Wat zijn de effecten van RGM?
Verbetering geheugen, concentratie, oriëntatie, lichaamsbalans, zelfvertrouwen, ruimte in hoofd en een blij gevoel.

Klik hier voor de presentatie.

Sport en bewegen

Verslag van de bijeenkomst op 4 mei

Sport en bewegen voor mensen met de ziekte van Parkinson,
verzorgd door fysiotherapeut Ronald van Broekhoven.

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met de ziekte van Parkinson. Door de ziekte krijgen mensen namelijk problemen met bewegen, als gevolg van onder andere spierstijfheid, bewegingstraagheid, start- en stopproblemen, voorovergebogen houding, ‘plakken van de voeten’ en balansvermindering.

In de regio Roosendaal en Bergen op Zoom zijn veel mogelijkheden om op ieders niveau te kunnen sporten dan wel te bewegen. Voorbeelden van activiteiten specifiek voor parkinsonpatiënten zijn:
– de wandelgroep van THOR in Roosendaal;
– de zwem/wateroefengroep van Blauw-Wit in Roosendaal;
– de boksgroep van Van Broekhoven Fysiotherapie in Roosendaal;
– de groep voor Dans for Health bij Parkinson van Groenhuysen in Roosendaal;
– de PWR1! groep bij fysiotherapie van Lammeren in Bergen op Zoom.

Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor (aangepast) sporten bij bestaande verenigingen.
Bijvoorbeeld walking football, dynamic tennis, Tai Chi, fitness of fithockey.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor sport en bewegen in uw regio, of wilt u een gesprek over welke sport het best geschikt voor u is?
Voor de regio Roosendaal kunt u contact opnemen met:
Demy Weertman, beweegcoach aangepast sporten
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
Mobiel: 06-41338563

Wilt u de presentatie lezen? Klik hier.

Lekker eten met Parkinson

Verslag van de bijeenkomst op 6 april

Verzorgd door diëtisten Bonny van de Beemt en Brenda Theuns

Eten en drinken is de basis van een gezond en sociaal leven. Bij gezondheidsproblemen zoals Parkinson speelt voeding dan ook een belangrijke rol. De diëtist is deskundig op dit gebied en kan u goed adviseren en informeren.

In de presentatie wordt de nieuwe schijf van vijf besproken en het belang van eiwitten als bouwstof van het lichaam. In het gepresenteerde filmpje worden oorzaken en gevolgen van ondervoeding bij ouderen goed weergegeven. De zintuigelijke veranderingen als gevolg van Parkinson kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld smaakbeleving of gevoel van honger en dorst. Ook hier is in de presentatie aandacht.

Bonny en Brenda laten ons na de presentatie kleine hapjes proeven. De recepten komen uit het kookboek ‘Lekker eten met Parkinson’ van schrijvers Heleen Dicke Gerrit Jan Bos. Miriam van der Loo van de firma Fijnproevers biedt ons tussendoortjes aan, speciaal bedoeld voor mensen met slikproblemen en ondervoeding. Al met al een smakelijke middag.
Wilt u de presentatie lezen? Klik hier

Sta eens stil bij mantelzorg

Verslag van de bijeenkomst van 2 maart 2017

Sta eens stil bij mantelzorg door Marie Augustijn, mantelzorgconsulent/makelaar.

Het is weer gezellig druk. Iedereen is voorzien van een drankje als gastvrouw Jeannet de middag opent. De eerste vraag van de middag is: wanneer ben je eigenlijk mantelzorger? Antwoord: als je meer dan 8 uur per week, langer dan 3 maanden voor iemand zorgt, waarbij geen sociale verwantschap, maar aantoonbare vriendschap voor het starten van de zorg noodzakelijk is.

Marie brengt alvorens in te gaan op het hoofdthema, de dienstencheques onder de aandacht. Deze cheques zijn bij de gemeente te koop. Voor €5,- per uur kun je maximaal 104 uur per jaar inkopen. Deze cheques staan los van de W.M.O. voorzieningen.

De presentatie heeft als thema Respijtzorg. Een breed begrip. Alle soorten zorg/ondersteuning die de mantelzorger tijdelijk ontlasten, vallen hieronder. Uit de presentatie blijkt dat je als mantelzorger veel steun kunt krijgen. Niet alleen om je te ontlasten door de verzorging tijdelijk over te nemen, maar ook voor de mantelzorger zelf zijn er mogelijkheden, zelfs een volledig verzorgd weekendje weg met andere mantelzorgers!

Het is door het grote aanbod niet altijd duidelijk hoe en door wie je ondersteuning kunt krijgen. In Roosendaal is daarom een mantelzorgsteunpunt opgericht, te bereiken op:
Tel: 088-55784890
E-mail: info@mantelzorgroosendaal.nl
www.mantelzorgroosendaal.nl
Ook in Bergen op Zoom en Halderberge bestaan steunpunten.

De presentatie sluit met een “wensenlijst”. Waar heeft u als mantelzorger behoefte aan? Welke ondersteuning mist u? Deze inventarisatie helpt het steunpunt gerichtere zorg te bieden. Ook als u niet aanwezig was, kunt u nog suggesties doorgeven aan het steunpunt.

Wilt u de presentatie nogmaals bekijken? Klik dan hier.

Bijwerkingen van Parkinsonmedicatie

Verslag van de bijeenkomst van 2 februari 2017

Tijdens deze bijeenkomst gaf de heer T. van Strien, neuroloog in het Bravis ziekenhuis, uitleg over mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden door het gebruik van Parkinsonmedicatie.
Hij vertelde wat u en uw behandelaar kunnen doen om die bijwerkingen te voorkomen of welke behandelingen er bestaan om deze bijwerkingen te verminderen of te verhelpen. De heer van Strien gaf op een heldere manier uitleg. Zo begon hij eerst ons geheugen weer op te frissen over de symptomen van de ziekte van Parkinson en de verschillende soorten medicatie die voorgeschreven kunnen worden. De bijwerkingen werden uitgebreid besproken. Er was specifiek aandacht voor perifere neuropathie bij het gebruik van levodopa. In alle rust werd ingegaan op de vele vragen. Zo was het weer een interessante, maar ook een gezellige middag. Het is fijn om te weten dat hij volgend jaar weer gastspreker is.

Nieuw jaar, nieuw programma

Verslag van de bijeenkomst van 1 december 2016

1 december was de laatste bijeenkomst van het jaar 2016. Jeanne heette iedereen welkom. Daarna nam Moniek van den Brand, ergotherapeut Bravis ziekenhuis, het woord over en zij opende de bijeenkomt met een gedicht. Hierin kwamen alle onderwerpen van het afgelopen jaar naar voren, wat er besproken was. Naar aanleiding van dit gedicht kon iedereen benoemen wat ze heel interessant gevonden hadden het afgelopen jaar en waarom. Ook nieuwe onderwerpen werden benoemd, sommige zaten al in het nieuwe programma, dat is prettig. De onderwerpen die benoemt zijn nemen we als organisatie mee voor het maken van het programma voor het tweede deel van het jaar 2017.

Verder had deze middag een feestelijk ‘december’-tintje. We hadden Corné Rommens, tonpraoter uitgenodigd ons mee te nemen in zijn verhalen en zijn humoristische kijk op het leven. Tussendoor werd er muziek verzorgd door Dj Nightshift of wel Gustaf Sebregts. Die met rustige muziek op de achtergrond sfeer aanbracht bij binnenkomst en afsloot met een mooie muziek waar ook op gedanst werd. Hiermee is het jaar 2016 met een feestelijk tintje afgesloten.

Feestelijk begin

Verslag van de bijeenkomst van januari 2017

Een goed begin van het nieuwe jaar was de bedoeling en dat is ook gelukt. Deze middag stond in het teken van een feestelijk begin. Iedereen werd weer van harte ontvangen door Jeanne. Waarna de twee koren een muzikale middag verzorgde. Er werd genoten van het luisteren naar mooie liederen onder het genot van een drankje en een lekker hapje verzorgd door het Parkinson cafe. Als afsluiting was er een moment om met elkaar in gesprek te gaan over het nieuwe jaar.

Lezing Parkinson en slecht zien

Verslag van de bijeenkomst van 3 november 2016

Neuropsycholoog Marijn van Haastert, van koninklijke Visio, gaf deze middag een zeer duidelijke presentatie over problemen die mensen met Parkinson kunnen ervaren wat betreft visuele stoornissen. Zo werd ons duidelijk dat 90 % van mensen met parkinson(isme) visuele klachten hebben in de breedste zin van het woord. Dopamine tekort kan een verandering geven aan het netvlies, waardoor mensen slechter zien. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een minder vloeiende oogbeweging waardoor iemand moeite heeft de volgende regel te zien of zelfs dubbel kan zien. Marijn gaf deze middag nog meer voorbeelden, ze adviseerde en besprak behandelmogelijkheden. Uit de reacties in de zaal bleek dat mensen het erg fijn vonden over dit onderwerp goed geïnformeerd te worden. Er is nog steeds weinig over bekend zo gaf men aan.

Het doel van Marijn om meer bewustzijn te creëren over visuele stoornissen bij Parkinson(isme) en aan te geven wat koninklijke Visio kan doen heeft ze zeker gehaald. Hartelijk dank voor een geweldige middag!
Lezing 3 novemberLezing 3 november

PWR parkinson wellness recovery

Verslag van de bijeenkomst van 6 oktober 2016

PWR! Is een Oefenprogramma specifiek op parkinsonpatiënt waarbij je alle bewegingen oefent die je nodig hebt in het dagelijks leven. Dit zijn 4 basis oefeningen: Balans, mobiliteit, transfers, extensie.

De oefeningen hebben verschillende doelen, bijvoorbeeld: rigiditeit, bradykinesie, coördinatie.

Er is een demonstratieteam aanwezig op het podium. Er worden oefeningen gedaan, iedereen kan meedoen.

De oefeningen zijn in verschillende uitgangshoudingen te doen. Op de site www.pwr4life.org zijn boekjes te bestellen met oefeningen.

Na de pauze wordt er nog een klein oefenprogramma volgens PWR gedaan

image001

image002

image003

Mindfulness

Verslag van de bijeenkomst van 1 september 2016

Na wat strubbelingen rondom de laptop start Astrid Schenkenberg haar presentatie over Mindfulness. Astrid Schenkenberg van Mierop is werkzaam in Hoogerheide en Bergen op Zoom, ze heeft zich gespecialiseerd in Mindfulness (voor chronisch zieken ) en coaching, daarnaast participeert ze als fysiotherapeut in ParkinsonNet.

Mindfulness blijkt binnen het publiek nog niet zo bekend te zijn, maar weinig deelnemers hebben er ervaring mee. De presentatie is een mooie afwisseling van theorie en praktijk. De ervaringen met de oefeningen lopen breed uiteen, van een gevoel van rust tot “ik vind het zweverig”.

Nadruk van de Mindfulness ligt op het bewust ervaren van het moment en/of de activiteit. De ademhaling is een instrument om dit te bereiken.

Laatste oefening voor de pauze is een “bodyscan”, zodat we helemaal voorbereid zijn op genieten van een drankje. Huishoudelijke mededeling: door wisselen van beheerder worden de normale prijzen weer gehanteerd! Dit omdat de vorige beheerder het Parkinsoncafe sponsorde middels gereduceerde prijzen. De nieuwe beheerder heeft aangegeven hier zijn eigen invulling aan te willen geven.

Na de pauze volgt nog een stukje uitleg en een specifieke oefening bij pijnklachten.

Astrid wordt hartelijk bedankt door Jeanne, waarna er gelegenheid is om na te praten onder het genot van een drankje.

Voor geïnteresseerden; Mindfulness wordt door verschillende therapeuten aangeboden. Astrid zelf biedt de mogelijkheid om zowel in een groep als individueel een cursus te volgen. Voor meer informatie kunt u haar bereiken via Fysiotherapie van Lammeren in Bergen op Zoom: 0164 236164

De presentatie is na te lezen, klik hier.

Parkinson en slaapproblemen

Verslag van de bijeenkomst van 2 juni 2016

De middag is goed bezocht. Er zijn veel vaste bezoekers. Jeanne opent de middag. Heet iedereen welkom -ook iemand die namens de parkinsonvereniging aanwezig is- en vertelt over het programma voor de rest van jaar.

Als mensen iets willen doneren voor het café dan kan dat. Er ligt hiervoor een brief achterin de zaal. Jeanne verontschuldigt zich voor het geluid; het galmt nog steeds.

Presentatie gaat vandaag over M. Parkinson en slaap en wordt gehouden door dr. M. Te Lintelo, neuroloog van het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal. Dr. Te Lintelo houdt zich onder andere bezig met slaapstoornissen. Dit is een stoornis die veel voorkomt bij Parkinson. Dr. Te Lintelo houdt een uur durende powerpointpresentatie.

Om 15:00 uur is de presentatie afgelopen. Om 15:20 uur wordt er weer gestart na een korte pauze.

Mensen kunnen hun vragen stellen aan dr. Te Lintelo. Er wordt gevraagd naar stamceltherapie, darmonderzoek, DBS, erfelijkheid en oorzaken van M. Parkinson (vb: Boksen heeft een verhoogd risicofactor om Parkinson te ontwikkelen. Ook landbouwgif kan hierop van invloed zijn. Koffie zou daarentegen juist een positief/afwerend effect hebben.)

Jeanne sluit de bijeenkomst af om 15:40 uur. Jeanne bedankt dr. Te Lintelo en wenst iedereen een fijne zomer.

Om 15:00 uur is de presentatie afgelopen. Om 15:23 uur wordt er weer gestart na een korte pauze.

Mensen kunnen hun vragen stellen aan dr. Te Lintelo. Er wordt gevraagd naar stamceltherapie, darmonderzoek en DBS, erfelijkheid en oorzaken.

Boksen heeft een verhoogd risicofactor om Parkinson te ontwikkelen. Ook landbouwgif kan hierop van invloed zijn. Koffie zou daarentegen juist een positief/afwerend effect hebben.

De presentatie van Dr. Lintelo is na te lezen, klik hier.

Brainstorm sessie over het omgaan met de ziekte van Parkinson

Verslag van de bijeenkomst op 12 mei 2016

De inleiding bestond uit een gedicht, zie elders op deze site, daarna werden de partners/mantelzorgers en patiënten gescheiden. Op deze manier werden er gespreksgroepen gevormd, die elk met een gespreksleider als eerste opdracht de discussie aangingen over diverse stellingen. Op deze manier kwamen er zowel veel verschillen als overeenkomsten op tafel.

De tweede opdracht bestond uit het benoemen van een voor jou belangrijke eigenschap van je partner/mantelzorger voor de patiënten en van de patiënt voor de partner/mantelzorger. Alle reacties zijn genoteerd, gefotografeerd en worden op de site geplaatst. Het thema werd enthousiast ontvangen en de deelnemers vonden het voor herhaling vatbaar, een compliment voor de organisatoren!

Na een afsluitend verhaal over onze innerlijke wolven was het tijd voor een gezellig drankje.

Gevolgen in het denken en doen t.g.v. de ziekte van Parkinson

Verslag van de bijeenkomst op 7 april 2016

Op 7 april jl. hebben Mw. Masclee, Revalidatie en neuropsycholoog van het Bravis Ziekenhuis en Moniek Van den Brand, ergotherapeut uitleg gegeven over de problemen in het denken ten gevolge van de ziekte van Parkinson.

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ervaren in het lichamelijk functioneren, op het gebied van het denken (cognitie) en op gebied van gedrag en emoties. Deze beperkingen zorgen ervoor dat ze minder belastbaar zijn. Er is met name gericht op de problemen in het denken, ook wel cognitieve genoemd.
Cognitie kunnen we grofweg verdelen in: informatieverwerking, geheugen en plannen.

Informatieverwerking; is het verwerken van alle prikkels vanuit de omgeving welke we via de zintuigen binnen krijgen. Deze moeten verwerkt worden in ons brein en dan komt er wat uit, een actie of gedrag. We maken onderscheid in automatische informatieverwerking en bewuste / gecontroleerde informatieverwerking. Bij mensen met Parkinson zien we vaak dat het automatisme wegvalt en je heel bewust moet handelen. Het handelen en denken verloopt vaak ook trager.

Het geheugen bestaat uit verschillende processen; opnemen, opslaan en terughalen. Er was veel herkinning dat mensen informatie niet meer kunnen onthouden. Er is gesproken om dit te compenseren met strategieën zoals agenda gebruiken, gesprekken opnemen op voicerecorder en gesprekken van de neuroloog voor te bereiden.

Plannen gebruiken we om bepaalde doelen te behalen. Je kan een plan maken om een klus uit te voeren; zoals het repareren van een lamp. Het kan zijn dat je niet meer goed weet welke stappen je moet nemen. Daarnaast is plannen ook een aantal activiteiten op een dag of week inplannen. We zien vaak dat plannen misgaat, mensen onderschatten de tijdsduur van een activtiteit, waardoor ze het gevoel hebben continu onder tijdsdruk te staan. Sommige mensen ervaren niet meer tot handelen te komen. Veel mensen gaven aan meer afhankelijk te zijn van hun partner als het om plannen gaat.

Belangrijk is dat we gezien hebben dat we onze cognitie vaak niet kunnen trainen, maar moeten leren compenseren. Hiervoor kan u gebruik maken van veel verschillende strategieën. 
Als mantelzorger is het belangrijk om iemand met cognitieve problemen enerzijds te blijven prikkelen en stimuleren. Anderszijds is het goed om met elkaar in gesprek te gaan waar u de ander bij kunt ondersteunen.

Workshop Tai Chi Tao – ChiKung

Door: Annelies – 3 maart 1016

IMG_0058Karin Lindhout heeft samen met andere docenten vanuit Sung Tao de Workshop verzorgd. Ze waren met 10 vrijwilligers om de workshop te begeleiden voor de deelnemers.

Karin begon met uitleg geven over Tai Chi Tao – Chi Kung. In het kort: Tai Chi Tao is goed voor lichaam en geest en het versterkt je oorspronkelijke kracht die je als mens in je draagt.

De oefeningen zijn ook geschikt voor mensen met een beperking en iedereen kan dus meedoen.

Dat hebben we deze middag wel ervaren!

De oefeningen werden voorgedaan en wij konden zittend of staand meedoen.
De bezoekers van het Parkinson café waren erg enthousiast en deden allemaal erg goed mee.

Karin kreeg zelfs de vraag of er al lessen Tai Chi Tao gegeven werden aan alleen parkinsoncliënten. Dat is nu nog niet het geval. Maar wat niet is kan komen!!

Dus heb je interesse geef dit dan aan en stuur een mail naar henny@sungtao.nl of geef je op via het parkinsoncafé (info@parkinsoncafewestbrabant.nl).

Het was een inspirerende en ontspannende middag waarbij de bezoekers van het café zichtbaar genoten hebben.

Lees de brochure van Tai Chi Tao uit Roosendaal, klik hier.

IMG_0060IMG_0059

IMG_0057

IMG_0056

 

Medicatie bij de ziekte van Parkinson

Op 4 februari jl. heeft neuroloog T. van Strien van het Bravis ziekenhuis uitleg gegeven over de verschillende soorten en vormen van medicatie die voorgeschreven wordt aan mensen met de ziekte van Parkinson.

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben vragen over Parkinsonmedicatie. Vaak is niet duidelijk waarom juist voor dat specifieke middel gekozen wordt en niet voor een ander parkinsonmedicijn. Dhr van Strien gaf na een kort verhaal over de ziekte, heel nauwkeurig aan welke soorten medicatie er voorgeschreven kunnen worden en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Ook veel specifieke voorbeelden kwamen aan bod.

Er was aandacht voor de problemen die ontstaan bij iemand die in een later stadium van de ziekte is en waarbij het steeds moeilijker wordt om de medicatie goed in te stellen. Hierbij werd uitgelegd wat On en Off betekend en wanneer overbeweeglijkheid ontstaat. Dit laatste is overigens iets anders dan tremoren hebben.

Aan het einde van de presentatie werd duidelijk dat het met medicijnen in pilvorm niet altijd meer lukt om de symptomen van Parkinson te beperken. Dan zijn er nog andere mogelijkheden. Kort werd verteld over de apomorfine injecties en –pomp, de duodopapomp en de diepe hersenstimulatie.

Het Parkinson café werd ruim bezocht met meer dan 80 mensen. Er was veel aandacht en tijd om alle vragen van mensen uit de zaal te beantwoorden. Zij reageerden enthousiast op de duidelijke uiteenzetting. Op de vraag of de presentatie op de website kon komen, reageerde neuroloog van Strien dat hij hiervoor zal zorgen.

Het was een geslaagde middag, volgend jaar weer!

De presentatie is na te lezen, klik hier.

 

Parkinson en plasproblemen

De parkinsonverpleegkundigen Monique van de pas en Myriam Schrauwen hebben een presentatie gegeven over plasproblemen.

Aan de orde kwam wanneer is plassen een probleem; wat kan de neuroloog/parkinsonverpleegkundige doen en er werden adviezen en tips verteld en uitgedeeld op een A4-tje.

Daarna konden de bezoekers de stand bezoeken van de continentieverpleegkundigen Gerda versluis en Diëlla van Terheijden van TWB en Ingrid Schoenmakers van Firma Timmers. Bij deze stand werden de bezoekers persoonlijk te woord gestaan door de verpleegkundigen en konden ze makkelijk hun vragen stellen. Ook de stand van Bram Medema van Urox werd bezocht. Hij had een speciaal hulpmiddel voor plasproblemen bij mannen.

De middag werd zeer druk bezocht en iedereen ging tevreden naar huis. Vooral de korte, duidelijke presentatie en daarna voldoende gelegenheid voor het stellen van persoonlijke vragen bij de stands en de aanwezige leden van de werkgroep werden als zeer positief ervaren.

De presentatie is na te lezen, klik hier

 

De mantelzorger centraal

Op 1 oktober j.l. sprak Marie Augustijn, Mantelzorg consulent/makelaar over de rol van de mantelzorger. In eerste instantie werd uitgelegd wat mantelzorg precies inhoudt, werd duidelijk dat er in Nederland veel mantelzorgers zijn en dat ze vaak zwaar worden belast.

Marie stond uitgebreid stil bij de taken van de mantelzorgers en de knelpunten waar ze tegen aan lopen. Vervolgens legde ze uit dat er allerlei regelingen bestaan die de mantelzorger kunnen ontlasten.

Er werd dus veel informatie uitgewisseld en mensen hadden ruim de tijd om vragen te stellen. Marie heeft antwoord op deze vragen gegeven maar mantelzorgers kunnen voor meer informatie en verdere vragen terecht bij:

Regio Roosendaal
mantelzorg steunpunt 088-5574890
mantelzorg@groenhuysen.nl

Regio Bergen op Zoom
mantelzorg steunpunt 0164-299491
info@mantelzorgboz.nl

Regio Halderberge
mantelzorg steunpunt 06 – 51978812
info@hoomondersteuning.nl

Vanaf september een nieuwe locatie

Onderwerp: de laatste levensfase met Parkinson. Sprekers: Danny Hommel, specialist ouderengeneeskunde en Lisette Birkhoff, arts hospice.

Mw. Jeanne Biemans heette ongeveer 60 belangstellenden welkom op de nieuwe locatie en gaf toen het woord aan de sprekers. In de laatste levensfase komt er veel op je af. Om je hierop voor te bereiden kun je jezelf de vraag stellen: wat is goed sterven?

Het antwoord hierop is niet eenduidig. De sprekers maakten duidelijk dat het daarom belangrijk is te bedenken welke kwaliteiten voor iemand persoonlijk belangrijk zijn. Door je wensen, verwachtingen en angsten bespreekbaar te maken met naasten en behandelaars kun je zoveel mogelijk zelf de regie houden en wordt het makkelijker passende behandeling te bieden.

Het palliatief team biedt ondersteuning aan mensen die zich in deze levensfase bevinden, of op zoek zijn naar informatie. Zij zijn altijd bereikbaar, zowel voor patiënten en mantelzorgers als voor behandelaars www.netwerkpalliatievezorg.nl of tel: 06-43237150 transmuraal palliatief verpleegkundige.